Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Vi skriver

Det gode, det ansvarlige – og det lønnsomme

april 20, 2017

Resultatet av spørreundersøkelsen satte tankene i sving. En super dag på jobben for en filosof, altså! Den største overraskelsen var for meg at så mange som 80 prosent hadde stemt for at finansbedriften bør framstå som et moralsk forbilde. Det er for det første et ambisiøst mål. For det andre er det vel ikke helt opplagt at det å framstå som et moralsk forbilde er et relevant mål for en finansbedrift?

Les mer

Upartiskhet – et gammelt ideal

november 5, 2016

Hva er det egentlig som er så bra med å være upartisk? Er det i det hele tatt mulig å oppfylle de moralske forpliktelsene vi har om vi går inn for å være upartiske? Hva da med de forpliktelsene vi har overfor våre nærmeste? Kjæresten, barna, syke eller gamle foreldre?

Les mer

Kommentar til vinnerdilemmaet

juni 8, 2016

Som kursholder og prosessleder i norsk arbeidsliv, opplever jeg ofte å måtte forklare hvorfor omdømmevurderinger hører hjemme i Navigasjonshjulet. Er ikke det en litt overflatisk tilnærming? Og skal vi virkelig snu kappa etter vinden? Vi kan da ikke gi etter for press utenfra heller! Dette er bare noen av de innvendingene jeg har hørt.

Les mer