Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Om oss

Fagmiljøet ACTIVA Humanistisk Akademi ble grunnlagt i januar 2000. Med utgangspunkt i humanistiske prinsipper, bistår vi offentlige og private virksomheter i arbeid med etikk, verdier, kulturbygging, kompetanseutvikling og lederutvikling. I tillegg til å holde foredrag og drive prosessledelse, utvikler vi dokumenter og undervisningsmateriell. ACTIVA Humanistisk Akademi består av filosofene Einar Øverenget og Anne Rose Røsbak Feragen.

 

Einar Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College og var med på å starte ACTIVA Humanistisk Akademi i 2000. Han arbeider spesielt med etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse, og kommunikasjon innen organisasjons- og lederutvikling i norsk og internasjonalt arbeidsliv. Øverenget har lang erfaring i å knytte de humanistiske fagene opp mot aktuelle problemstillingar i arbeidslivet på en slik måte at kunnskapen blir anvendbar. Han har lang forelesningserfaring fra norske og amerikanske universiteter og er aktiv i samfunnsdebatten. Øverenget har dessuten skrevet bøkene Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk (2007) og Hemmeligheter (2009).

 

Anne Rose Røsbak Feragen har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært kursholder og konsulent i Activa Humanistisk Akademi siden februar 2006. I perioden 2011–2017 var hun dessuten daglig leder for virksomheten. Feragen har bred erfaring med å holde kurs og lede prosesser i emner som etikk, kommunikasjon, medarbeiderskap og ledelse. Hun er en dreven leverandør av undervisnings- og testressurser på feltet, og hun har fast spalteplass i flere kanaler. Feragen er en dyktig formidler som evner å vekke engasjement, både blant kursdeltakere og lesere. I tillegg til en lang rekke populærvitenskapelige kommentarer har Feragen skrevet artikkelen «Encouraging professional scepticism in clinical practice» (2016).

 

ACTIVA Humanistisk Akademi har blant annet arbeidet med:
Statoil, DnB NOR, Aker Solutions, Orkla, Storebrand, Gjensidige NOR, KLP, SPAMA, AFR, Statkraft, Telenor, Røde Kors, PWC, Deloitte, SAS, Hafslund, Forsvarsbygg, Forsvarsstaben, NAV, Lovisenberg diakonale sykehus, Ullevål sykehus, Utdanningsforbundet, Norges juristforbund, Finansforbundet, Den norske revisorforening, Norges fotballforbund, Juristenes utdanningssenter, HSH, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Elkem, Studentsamskipnadene, NITO, Statens helsetilsyn, Møllergruppen, Linjegods, Jernbaneverket, Domstoladministrasjonen, NVE, HR Norge, Arbeidslivskonferansen Hedmark og Oppland, Arbeidsmiljøkonferansen Innlandet og en rekke norske kommuner.

«Filosofen fra Humanistisk Akademi utfordrer oss på dilemmaer i endringsprosesser, på de praktiske konsekvensene ved verdigrunnlaget vårt når vi møter endringer i krav fra markedet, ansatte og deres familier».
Karin Aslaksen, Personaldirektør, Elkem

«Hos oss har filosofene gitt mange inspirerende bidrag til kulturbygging og godt lederskap, både med dilemmatrening og utforsking av den enkeltes handlingsrom.»
Martin Dræge, Ansvarlig for Ledelse-, organisasjons- og kulturutvikling i DnB NOR

«Dette opplevde jeg som et filosofisk førstehjelpskurs. Det burde være obligatorisk for alle som skal representere Norge i utlandet.»
Aspirant, Utenriksdepartementet

«Filosofene har veiledet oss gjennom svært gode involveringsprosesser, både med å finne frem til våre verdier og verdienes praktiske konsekvens gjennom dilemmatrening og verdinavigasjon. De har gjort oss mer bevisste på vårt samfunnsansvar (CSR).»
Erik Norberg, Organisasjonsdirektør, Statkraft