Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Upartiskhet – et gammelt ideal

5. november 2016

Hva er det egentlig som er så bra med å være upartisk? Er det i det hele tatt mulig å oppfylle de moralske forpliktelsene vi har om vi går inn for å være upartiske? Hva da med de forpliktelsene vi har overfor våre nærmeste? Kjæresten, barna, syke eller gamle foreldre?

Les hele kommentaren til Anne Rose Røsbak Feragen her.