Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Vi leverer

Kompetansebygging

Vi bistår offentlige og private virksomheter med kompetansebygging innen:

 • Etikk og dilemmatrening
 • Ytringskultur og tilbakemeldinger
 • Menneskesyn og selvforståelse
 • Verdier og omdømme
 • Kultur og ledelse
 • Arbeidsliv og trivsel

Leder- og medarbeiderutvikling

Programmet Vita activa består av tre moduler:

 • Etikk
 • Kommunikasjon
 • Menneskesyn

Konsulent

Vi har lang erfaring med å utvikle:

 • etikk- og verdidokumenter
 • retningslinjer
 • autorisasjonstester
 • pensumlitteratur og fagplaner
 • treningsoppgaver og dilemmaer

 
Vi tilbyr dessuten rådgivning innen etikk, kommunikasjon, verdier og omdømme, ledelse, antikorrupsjon, arbeidsmiljø og kulturbygging.