Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Kommentar til vinnerdilemmaet

8. juni 2016

Som kursholder og prosessleder i norsk arbeidsliv, opplever jeg ofte å måtte forklare hvorfor omdømmevurderinger hører hjemme i Navigasjonshjulet. Er ikke det en litt overflatisk tilnærming? Og skal vi virkelig snu kappa etter vinden? Vi kan da ikke gi etter for press utenfra heller! Dette er bare noen av de innvendingene jeg har hørt.

Les resten av kommentaren til Anne Rose Røsbak Feragen her.