Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Med egne eller andres ord?

20. april 2012

Denne uka startet rettsaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett. Fortsatt går debatten om hvordan vi bør håndtere ytringene hans. Tiltalte har en ubestridt rett til å forklare seg – han blir nå også bedt om å forklare seg i retten. Spørsmålet er på hvilken måte vi lar han komme til orde. Retten har bestemt at sentrale deler av rettssaken ikke kan kringkastes, kun refereres. Men hva gjør vi når påstandene hans når oss i det offentlige rom – skal vi imøtegå dem, eller la være?

En del hevder at vi ved å kritisere tiltaltes uttalelser anerkjenner gjerningsmannen som samfunnsdebattant og dermed bidrar til å gi han en ufortjent plass på debattarenaen. De tar til orde for heller å slippe til tiltalte med hans egne ord og la dem stå ubesvart for å falle på sin egen urimelighet.

Det følger flere problemer med en slik løsning. For det første er det fare for at opptaket kan bli tilgjengelig for mennesker som oppfatter det som propaganda eller som republiserer det som propaganda. Overføringen av gjerningsmannens forklaringer vil i så fall kunne bidra til å realisere tiltaltes egne ønske om publisitet rundt det han kaller et politisk prosjekt. Det er blant annet for å unngå dette at retten har lagt ned kringastingsforbud.

Det å la være å imøtegå tiltaltes påstander kan også få andre uheldige konsekvenser. Det svekker muligheten vi som samfunn har til å bearbeide de dramatiske forbrytelsene, både for nåtid og ettertid, det frarøver oss muligheten til å korrigere gjerningsmannen der han tar feil, det innebærer å innføre en særordning som går på tvers av verdier vi ellers er opptatt av å hevde, som å stille folk til ansvar og vise respekt for menneskeverdet, og det bidrar til å skape mystikk rundt ugjerningene og mannen bak.

Når det er sagt, er det også fare for at kringkastingsforbudet i seg selv kan bidra til å mystifisere saken og personen bak.

Det er mange hensyn å ta, både nåtidige og fremtidige, og det er uttalt uenighet om sentrale spørsmål. Det taler for at vi fortsetter debatten om hvordan vi skal forholde oss til tiltaltes egne ord, slik at vi kan ta veloverveide beslutninger som også tåler ettertidens kritiske lys.

Anne Rose Røsbak Feragen