Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Etikk i politikk

23. mars 2012

En sak som engasjerer mange er spørsmålet om hvorvidt barn av asylsøkere som har fått avslag bør få bli i landet. Noen av disse barna kjenner ikke noe annet land enn Norge, ettersom de er født og oppvokst her. Det er derfor inhumant å sende barna ut, mener mange.

I hovedinnlegget i Dagens Næringsliv 17.03 2012, «Å sette gjerdestolper», gjorde statsminister Jens Stoltenberg rede for sitt syn. Han argumenterer for at vi bør stå ved de reglene som er satt, også når det føles galt. Begrunnelsen er todelt.

Det ene er et rettferdighetsargument: Det å gi opphold til familier som har blitt boende i Norge på ulovlig vis etter å ha fått avslag, vil være urettferdig overfor dem som har blitt utsendt eller som har reist frivillig.

Det andre er et konsekvensetisk argument: Det å gi opphold til familier med barn som har fått avslag på asylsøknaden vil få større negative konsekvenser enn altertnativet, det å etterleve regelverket. Når det blir kjent at en kan få opphold hvis en bare holder ut lenge nok, vil det sannsyligvis føre til at flere mennesker søker asyl i Norge. Da vil flere asylsøkere og flere barn oppleve samme skjebne, å få avslag på asylsøknaden med beskjed om å reise tilbake til et hjemland de kanskje ikke kjenner.

Anne Rose Røsbak Feragen