Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Kompetansebygging

27. september 2012

Vi bistår offentlige og private virksomheter med kompetansebygging innen:

  • Etikk og dilemmatrening
  • Ytringskultur og tilbakemeldinger
  • Menneskesyn og selvforståelse
  • Verdier og omdømme
  • Kultur og ledelse
  • Arbeidsliv og trivsel