Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Etterlevelse

27. september 2012

I hvilken grad lever virksomheten opp til målene sine innenfor etikk, verdier og strategi? I samarbeid med Ord og handling AS, har vi utviklet et verktøy som måler graden av etterlevelse i en virksomhet.