Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Gode og dårlige begrunnelser

19. januar 2012

Redaktøren i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, var ikke fornøyd med helsedirektør Bente Mikkelsens begrunnelse for å utsette NATO-kurset i Roma. Mikkelsen gikk langt i legge ansvaret for kursplanene på Helse Sør-Østs styre, og hun forklarte at det først var etter å ha sett de ansattes negative reaksjoner at hun bestemte seg for å droppe kurset. Lerø støttet nok Mikkelsen i hennes beslutning, men mente at den ble tatt på feil grunnlag.

Kjernen i etikk er å undersøke hvorvidt begrunnelsene for de beslutningene vi tar er holdbare eller ei. Eksempelet over viser at vurderingen av begrunnelser ikke bare er en teoretisk øvelse. Som aktører i norsk arbeidsliv blir vi ikke bare vurdert ut fra de beslutningene vi tar, men også ut fra grunnlaget for beslutningene.

Anne Rose Røsbak Feragen