Etikk, verdier og filosofi i arbeid

God moral ikke nok

28. mars 2014

Ledere er prisgitt enkeltpersoners verdisystem og moralbase når det gjelder å etterleve loven og bedriftens egne standarder innen CSR, etikk og moral, hevder Svein Olsen, administrerende direktør for Mercuri Urval i Norge, Spania, Italia og Portugal (Dagens Næringsliv, 3. mars 2014). Dette fordi det til syvende og sist er enkeltpersoner som stilles overfor de avgjørende valgsituasjonene.

Det siste er nok en treffende beskrivelse: Det er den enkeltes håndtering av konkrete situasjoner som bestemmer om lover, regler og andre standarder etterleves eller ei. Men vi har heldigvis langt mer enn våre egne verdier og moralske oppfatninger å støtte oss til.

Alle har vi oppfatninger om hva som er rett og galt, og det er dem som utgjør den enkeltes moral. Moralen kan definitivt gi veiledning i oversiktlige situasjoner der rett står mot galt, men hva bør gjøres når det er uenighet om hva som er rett? Og hva med de situasjonene der rett står mot rett, dilemmaene?

Da holder det ikke med god moral. For å håndtere denne typen situasjoner, kreves praktisk etikkompetanse: evnen til systematisk refleksjon eller diskusjon før beslutningen tas. Den  som evner å håndtere vanskelige valgsituasjoner på denne måten vil ha et godt grunnlag for å ta kloke beslutninger.

En leder er altså ikke prisgitt de ansattes moral, men deres evne til å håndtere de valgene de blir stilt overfor. Praktisk etikkompetanse kan heldigvis læres, og det er lederens ansvar å gi de ansatte mulighet til å bygge den nødvendige kompetansen.

Anne Rose Røsbak Feragen