Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Etikk og sosiale medier

19. januar 2012

Like før jul skjedde det igjen. Denne gangen var det en politiker som uttalte seg i friske ordelag på nett og som ble nødt til å beklage det han hadde skrevet. I løpet av de siste årene har vi blitt fortrolig med stadig nye nettsamfunn der vi kan publisere egne meninger og delta i diskusjoner med andre. Et stort flertall av oss er aktive på ett eller flere slike nettsteder og hevder vår rett til å uttale oss fritt, iallfall som privatpersoner.

Men hvor frie er vi egentlig til å ytre oss på nett? Ytringsfriheten gir oss en lovfestet rett til å si vår mening, men klokt er det nok ikke alltid. For selv om du har opprettet en privat bruker i ditt eget navn, og selv om du sitter hjemme i stua di når du publiserer noe, så ser sannsynligvis andre også på deg som en representant for den virksomheten du jobber i eller den yrkesgruppen du er en del av. Det vil si, at dersom andre vet at du er barnevernspedagog og jobber i kommunen, så vil det ligge til grunn for deres tolkning av det du skriver. Da blir det neste spørsmålet: Kan du stå inne for det du nå skriver også i lys av den profesjonelle rollen du har?

Anne Rose Røsbak Feragen