Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Etikk og compliance

19. januar 2012

Norske virksomheter må i dag kunne dokumentere at de arbeider målrettet med å undersøke om regelverk og lovverk etterleves i detdaglige arbeidet. Det er dette som kalles compliance.

Så langt har ikke virksomhetene møtt samme krav innen etikk, men det er grunn til å tro at det vil komme formelle krav også på dette feltet i nær framtid. Uavhengig av denne utviklingen, er det en uttalt forventing til aktører i norsk arbeidsliv i dag at de har praktisk etikkompetanse. Det er derfor viktig å ta rede på i hvilken grad de ansatte har denne kompetansen.

Men hva vil ”praktisk etikkompetanse” si, og hvordan kan kompetansen måles? Praktisk etikkompetanse kan beskrives gjennom ferdigheter som å analysere etiske utfordringer og begrunne sin beslutning på en saklig måte. Når etikkompetanse forstås som ferdigheter, er det også mulig å måle i hvilken grad de ansatte har utviklet disse ferdighetene.

Anne Rose Røsbak Feragen