Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Radio

Jacobsen, 23. juni 2017: «Einar Øverenget om ferie»

Jacobsen, 2. juni 2017: «Einar Øverenget om umyndiggjøring»

Jacobsen, 19. mai 2017: «Einar Øverenget om å lytte til dem vi er uenig med»

Øde øy, 13. mai 2017: «Einar Øverenget gjester Øde øy»

Jacobsen, 12. mai 2017: «Einar Øverenget om nasjonalisme»

Jacobsen, 5. mai 2017: «Einar Øverenget om å stemple meningsmotstandere»