Etikk, verdier og filosofi i arbeid

Vi blogger

Roboter med moral

mai 26, 2014

Siste nytt fra Pentagon: Nå utvikles roboter med moral. Robotene skal programmeres med regler for rett og galt, og på bakgrunn av det skal de kunne ta moralsk gode valg.

At det er mulig å gjøre det er jeg ikke i tvil om. Men oppnår en det en vil?

Les mer

God moral ikke nok

mars 28, 2014

Moralen kan definitivt gi veiledning i oversiktlige situasjoner der rett står mot galt, men hva bør gjøres når det er uenighet om hva som er rett? Og hva med de situasjonene der rett står mot rett, dilemmaene?

Les mer

Verkets mening

september 27, 2013

Vi møter kunstverk med det utgangspunktet vi har, og for ansatte i Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det umulig å tolke Vanessa Bairds verk uten å tenke på 22. juli. Det er forståelig, så vel som interessant, og slike tolkninger vil spille en naturlig og relevant rolle i en utlegning av verkets mening.

Les mer